ASZF – clinicredhu

ASZF

Vállalkozó adatai.:
E-com Scale Project Kft.
1191, Hamvas utca 7-9


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.clinicred.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) képviseli: E-com Scale Project Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.clinicred.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: clinicred.hu Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató a termékek adásvételében a termék külföldi forgalmazójának (továbbiakban: Forgalmazó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Szolgáltató a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza,
azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

Bankkártyás fizetésre jelenleg nincs lehetőség.

1.2. A clinicred.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Partner nevében továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen. A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából szolgáltató jelenteti meg és kezeli. Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés kizárólag Partnert terhelik.

1.3. Raktárkészlettel kizárólag a forgalmazó rendelkezik. A forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Partner részére szállíttatja, postázza a meghatározott szállítási feltételekkel, ami a szállítási szabályzatban szerepel. A Szolgáltató a termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Szolgáltató a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős.

2. A Szolgáltató vállalja:
2.1
- A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését
- A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé
- A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Partner között
- A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és
megválaszolása
- E-számla kiállítása a közvetítői kereskedői jutalékról (ezt a díjat a
termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már nem kell)

- Garanciális igények teljes körű közvetítése: Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre - Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és
képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

2.2 Jelen megállapodást a Weboldalon való részvétellel, a termék megrendelésével, vagy megvásárlásával a Partner elfogadja és tudomásul veszi, továbbá befogadja a Szolgáltatótól az e-számlát, amely a közvetítő kereskedői szolgáltatás díjáról kerül kiállításra (Ezt az összeget a termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már NEM KELL)

3. Adatvédelem:

Tárhelyszolgáltató:
Shopify Inc.
150 Elgin Street, Suite 800
Ottawa, ON K2P 1L4
Canada

3.1.A Szolgáltató a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli a Partner adatait és azt harmadik személynek át nem adja. Szolgáltató a Partner által részére a Webáruház
használatán keresztül megadott adatot harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, semmilyen formában; a Partner által megadott adatot csak a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során az ott rögzített szükséges mértékben használja fel. Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően a Partner adatokat nem tárolja, mindösszesen csak azon mértékben, amennyiben Partner az oldalra történt regisztráció során megadott adataival újabb megrendelést kíván eszközölni Partneradatai a regisztrációjához kötötten, más által hozzáférhetetlenül kezeli.

4. A termék ára:

4.1.A Szolgáltató végzi a termék teljes vételárának begyűjtését és azt a forgalmazó felé továbbítja.

4.2 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére és a hozzá tartozó marketing kommunikációs csatornákra különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0" Ft-os vagy “1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a rendelést áron visszaigazolni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül - a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően - az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.3 A 4.2 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


5. Szállítási feltételek
A termék szállítására GARANCIÁT vállalunk
A Szállítási költség, értékhatártól és akciótól függően változhat ingyenes 0Ft – 1.990Ft-ig.
A termékeket a Magyar Posta kézbesíti. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltség a Vásárlót terhelik.
A termék szándékos nem átvétele nem egyenlő az elállási joggal, amennyiben a Magyar Posta bizonyíthatóan értesítőlevéllel megpróbálta kétszeri alkalommal szállítani a csomagot és a Vevő megtagadta az átvételt a visszaküldés költsége és az adminisztrációs költség, minden esetben a vevőt terheli.
A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI IDEJE: A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést és a sikeres pénzügyi teljesítést követően 10-40 munkanapon belül 8 és 17 óra között házhoz szállítja a Magyar Posta igénybevételével. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni!
FONTOS INFORMÁCIÓ!
Meg nem érkezett termékekkel kapcsolatban csak és kizárólag a kifizetéstől számított 70 napig tudunk reklamációt elfogadni, amennyiben lejárt a 40 munkanapos szállítási idő 14 napon belül tudja jelezni a reklamációt!
Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A megrendelés feladásáról igény esetén megrendelőlapot tudunk biztosítani (Különböző termékek rendelése esetén a csomagok külön érkeznek.)
A postai csúszásokért felelősséget nem vállalunk!
A Vevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

6. Jótállás és szavatosság
6.1. Minden a Szolgáltatón keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít mely során a Szolgáltató és Partner számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt.

6.2. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre (Távolkelet, Anglia, Németország) a Partner köteles intézni, Szolgáltató vállalja,hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

6.3. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

Kellékszavatosság
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért(pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)
Termékszavatosság
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén
a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
Közlési és igényérvényesítési határidők
A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén
a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
A jótállásnak két fajtája van:
a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.
Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor.
Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén
Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
A jótállási igény érvényesítése
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7. Elállás joga

A vásárló tudomásul veszi, hogy a cégünkre nem alkalmazható a magyar jogszabályok által meghatározott 14 napos elállási jogkörnyezet.

A Floridai jogszabályok alapján, a terméktől való elállást a vásárlástól számítva 3 napon belül jeleznie kell.

Amennyiben a vásárló 3 napon belül jelzi az elállás szándékat a teljes vételárat és szállítási költséget visszatérítjük a vásárló részére.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a
www.clinicred.hu oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail
címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg
részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre
történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a
Szolgáltató 48 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és
a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval
való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél
fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz
elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és
a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon
kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a
lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél.

Jogviták rendezésére szolgáló oldal:

https://ec.europa.eu/odr

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet.
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető
Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre
irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó
kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület
felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá
kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti
megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára
feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására
terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a
békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség
követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá
bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett
számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan
formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy
érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület
helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó
tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető
testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,
keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát
(kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik,
így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)

Elérhetőségek

Telefon/Fax:
(+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149

E-mail cím
pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

-Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény rendelkezései szerint.

9. Megrendelés

9.1.Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés!

A Felek közt, elektronikus úton kötött szerződés jön létre, melyet a
szolgáltató iktat, utólag hozzáférhetővé teszi azt.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs
oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a
portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon
bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző
pontban találja.

9.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó
ár.

9.3. A kiválasztott termék vételárát + postaköltséget a Partner a
kiválasztást követően, Stripe használatával online kitudja fizetni a vételárat, bankkártyával a felhasználási feltételek itt találhatóak:
A Partner tudomásul veszi, hogy utánvétes fizetési lehetőségre, illetve halasztott fizetésre mód és lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató közvetítői szerepet lát el raktárkészlettel, termékkel nem rendelkezik.

9.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt
termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden
gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba
miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat
vásárlási szándékától.

9.5. A megrendelést a Szolgáltató nem regisztrált és regisztrált
Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez
szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner
valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a
Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.

9.6. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének)
megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást
elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner
részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége,
illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel
nélkül, automatikusan megszűnik.

9.7. A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés
számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató
elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel
kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy
Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért
vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért
felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események,
természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések,
foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése
esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés
szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden
lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül
folytassuk.

10.Egyebek

10.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával
együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra
való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe,
illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott
adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A
megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes
személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató
részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a
Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés
teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató
alvállalkozójaként/közreműködő jeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek
adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor
hatályos rendelkezései szerint jár el.

10.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit
egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az
esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép
hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

10.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az
esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben
tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek
értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki
Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

10.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek.
Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat
az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései
az irányadóak.

Pénz visszafizetési garancia:

Az elutalt összeget késés esetén a forgalmazó által történt reklamáció elismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül kerülnek visszatérítésre. Visszatérítést csakis bankszámlára tudunk elvégezni, lakcímre nem áll módunkban.

Bármilyen problémát észlel, rendeléssel, szállítással, termékkel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel ügyfél szolgálatunkkal a kapcsolatot az clinicred.hu@gmail.com email címen, legkésőbb 48 órán belül (munkanapokon)
válaszolunk!